Hayırmatik

Sistem, ana hatları ile bağış toplaması ve toplanan bağışların anlık olarak sunucuya bilgi vermesi ile gerçekleşmektedir. Merkezden yönetilebilen sistemin en belirgin özelliği kuşkuya yer bırakmayan bir bağış sistemine sahip olmasıdır. Bozuk para haznesi ve kağıt para haznesinden müteşekkil sistemde Hareket Dedektörleri, kameralar, yangın uyarı sistemi gibi güvenlik sistemleri kullanılmıştır. Yetkili dışında para haznelerine ulaşmak mümkün değildir.

Hayırmatik